site hds fon2

Політика ХДС ґрунтується на християнському розумінні людини, що дає етичну основу християнсько-демократичній політиці. За визначенням ХДС, саме особистість є центром її політичної філософії. Партія визнає кожну людину як унікальну і недоторканну особистість, незалежно від національності, політичних та релігійних переконань, матеріального стану. Кожна людина має гідність, свободу волі й морального вибору, несе відповідальність перед Богом, суспільством і самим собою.

Ідеологічні принципи партії ХДС:

- справедливість

- відповідальність

- солідарність

Партія вважає ці принципи важливими для української держави, суспільства, людини. Адже Справедливість - це творіння рівних можливостей і умов для всіх і кожного в реалізації себе як особистості, в задоволенні прав і свобод людини.

Відповідальність - як обов'язок відповідати за свої дії. Солідарність - це турбота та взаємодопомога.

Економіка:

вільний ринок на основі приватної власності й чесної конкуренції;

активне соціальне регулювання економіки. На думку партії, не може бути ніякого росту в економіці без одночасного зростання життєвого рівня населення. Підвищення рівня життя населення як основного показника економічного зростання.

Соціальна політика:

забезпечення права на безкоштовну освіту і медицину;

розробка та впровадження заходів по боротьбі з безробіттям;

гарантія збереження кількості робочих місць як одна з основних умов при проведенні приватизації підприємства;

залежність розміру пенсії від стажу та умов роботи, зняття обмежень у розмірі пенсій;

різноманітні програми адресної допомоги.

Міжнародна політика:

вступ України до Європейського Союзу;

розширення співробітництва України з НАТО як ефективного інструменту європейської і світової безпеки, безпеки України і її активної участі у світовій політиці.